Haastava ja oivalluttava ote sekä yhdessä tekeminen mahdollistavat tavoitellun muutoksen

Yksilön ja työyhteisön päämäärätietoisen kehittymisen tukeminen inhimillisin keinoin

K­­uka?

Lisse Niemi - muutoksen mahdollistaja

Image description

Autan yhteistyökumppania kun nykytila vaatii muutosta. Muutos on matka joka selkiyttää ajattelua ja toimintaa. Parhaimmillaan muutoksen positiivinen vaikutus näkyy sujuvampana yhteistyönä, määrätietoisempana toimintana, jämäkämpänä johtamisena, työtyytyväisyytenä ja taloudellisena tuloksena.

Ihmisen kohtaaminen on vahvuuteni. Olen rinnalla kulkija – kuuntelen, haastan ja oivallutan. Ratkaisukeskeinen ote, arjen kysymyksiin pureutuminen sekä tahto nähdä tuloksia tuntuu otteessa.

Kokemus

Ammattitaitoni kumpuaa yli 20 vuoden kokemuksesta henkilöstö- ja muutosjohtamisesta sekä johtoryhmätyöskentelystä suomalaisessa, amerikkalaisessa ja ranskalaisessa pörssiyhtiössä. Työskentelyä on aina ohjannut liiketoimintalähtöisyys, prosessiajattelu ja toiminnan tehokkuus. Aktiivinen yhteistyö läpi koko organisaation, niin ylimmän johdon kuin tehtaan työntekijöiden kanssa on ollut päivittäistä.
TYÖKOKEMUS:
Certified Business Coach, CEO, theHR Lisse Niemi Oy 2012-
HR Business Partner, Schneider Electric Oy 2011-2012
HR Manager, GE Healthcare Finland Oy 2004-2011
Competence Manager, Instrumentarium Oyj, Datex Ohmeda 2001-2003
HR Manager, Instrumentarium Oyj, Datex Engström 1995-2000
HR Assistant, Instrumentarium Oyj, Datex 1988-1995
HR Assistant & monipuolisia HR-rooleja, Kansa-Yhtymä Oy 1980-1988
KOULUTUS JA AMMATILLINEN PÄTEVÖITYMINEN:
Emotional Energy at Work – tunnetaitovalmennus, Emergy Oy 2016
Group & Team Coaching Diploma, BCI Business Coaching Institute 2015
Mentor, Henry Ry:n Mentorotointi-ohjelma 2013-2014
Certified Business Coach®, Business Coaching Center Oy 2013
Ratkaisukeskeinen valmentaja, Helsinki Yliopisto 2008
NLP Practitioner, Jyväskylän Yliopisto 2000
Kauppateknikko, Markkinointi Instituutti 1988
Ylioppilas, Keravan Lukio 1978
TYÖKALUSERTIFIOINNIT:
Wopi™, Competence Dimensions Ltd, 2013
 Thomas-analyysi, SLG-Thomas International Oy 1995

Image description

 

Mitä?

Parhaimmillaan muutoksen positiivinen vaikutus näkyy määrätietoisena johtamisena, sujuvana yhteistyönä, työtyytyväisyytenä ja taloudellisena tuloksena

Image description

Business coaching ja HR-konsultointi

Tuen yritysjohtoa, työyhteisöjä sekä yksityisiä henkilöitä niin henkilökohtaisessa kehittymisessä, kuin johtamis- & organisaatiokulttuurin rakentamisessa. Erityisosaamisalueitani on muutoksen johtaminen, HR-prosessit, yhteistyö sekä työarjen pelisäännöt. Tavoitehakuista toimintaani ohjaa ratkaisu- ja voimavarakeskeinen tulevaisuuteen suuntaava lähestymistapa.
Yhteistyö perustuu yhdessä tehtyyn tilannearvioon, tavoitteen määrittelyyn ja yhteiseen määrätietoiseen tekemiseen. Räätälöin palvelun ja ratkaisut vastaamaan yhteistyökumppanin todellisia tarpeita.

 

Kenelle?

Muutos mahdolliseksi - Mahdollisuus muutokseksi

Kaikki toimintani liittyy tavalla tai toisella muutokseen. Teen yhteistyötä eri kokoisten yritysten lisäksi myös yksityishenkilöiden kanssa. Työkokonaisuudet vaihtelevat lyhyemmistä muutaman tapaamisen projekteista useamman vuoden mittaisiin hankkeisiin. 

Kun tilanne on uusi tai nykytilaan tarvitaan muutos niin tulen avuksi. Ota yhteyttä - tehdään yhdessä muutos mahdolliseksi.

 

Esimerkkejä tilanteista joissa olen yhteistyökumppaneitani auttanut:

 • muutosjohtamisen tukeminen 
 • oman johtajuuden määrätietoisen otteen löytäminen
 • työtehtävän edellyttämän vastuun haltuunotto
 • uuden työroolin haltuunotto 
 • organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • yhteistyön parantaminen
 • työarjen pelisääntöjen ruuvaaminen
 • HR-prosessien ja toimintojen määrittäminen & käynnistäminen
 • johdon tuki asiantuntijarekrytoinneissa
 • johdon ja henkilöstön tuki liiketoimintasiirrossa
 • yt:n jälkimainingit
 • oliko se tässä - mihin työuralla seuraavaksi?
 

Kokemuksia

Henkilön kuvaa klikkaamalla avautuu hänen palautteensa. Lisää kokemuksia löytyy täältä.
Yhteystiedot

theHR Lisse Niemi Oy

Lisse Niemi

Certified Business Coach, CEO